campaign poster produced as part of the Life. Live it campaign, Welsh version

Production date
2006

Description
Large campaign poster printed in red and black on white (Welsh version): 'Byw bywyd yn llawn. Helpwch i greu cenhedlaeth o achubwyr bywyd. Bob blwyddyn mae tair miliwn o bobl yn mynd i'r ysbyty gydag anafiadau y gallai cymorth cyntaf fod wedi helpu eu harbed. Mae un filiwn o'r rhain yn blant a phobl ifanc. Gall sgiliau cymorth cyntaf achub bywydau a lleihau anafiadau. Helpwch ni i ymgyrchu dros fwy o addysg cymorth ccyntaf i bobl ifanc. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i lifeliveit.org'
Collection Type
Objects
Media/Materials
Catalogue Number
2467/2
Associated Person and Role
British Red Cross Society

Explore by colours

Associated Person

 Share

Related Objects